Sürdürülebilirlik Politikamız

"Sürdürülebilirlik gayesiyle"

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMLARIMIZ

Bugün MRT Ailesi olarak, “her alanda sürdürülebilirlik” ilkesi ile tüm çalışan aile bireyleri ve paydaşlarına saygı, iş güvenliği ve çevre politikalarına, rezerv geliştirme, ürün kalitesi ve iş birliği içerisindeki aile bireylerimizin hizmetleri konularına odaklanmış bulunmaktayız.

HEP BİRLİKTE İLERİYİ HEDEFLEMEK (Çevreye duyarlı toplum ve bireyler)

MRT her bir iş birliği içerisindeki aile bireylerimizin iş ortağı olduğuna inanıyor, iş ilişkilerine ve iş birliği içerisindeki aile bireylerinin başarısına büyük önem yüklüyor. MRT pazarlama stratejisini sürekli yeni iş birliği içerisindeki aile bireyleri aramak üzerine değil, mevcut iş birliği içerisindeki aile bireyleriyle birbirini besleyen uzun soluklu ilişkiler yaratarak birlikte büyümek üzerine kuruyor. İnsana ve MRT Aile üyelerine saygıya dayanan yönetim anlayışıyla onurunu ve kendine olan saygısını her şeyin üstünde tutarak tutarlı, dürüst ve güvenilir bir şirket olmayı temel ilkesi kabul ediyor. MRT Ailesi, tüm madencilik operasyonlarını yürütürken ulusal ve uluslararası yasal çevre mevzuatları çerçevesinde, birçok çevre kazasının önlenebilir olduğunun, hiçbir işin doğal çevre ve canlı yaşamından daha önemli olmadığının ve hiçbir işin çevreyi ve insanı koruma ile ilgili tedbirler alınmadan başlanabilecek kadar acil olmadığının bilincinde olup, oluşabilecek çevre sorunlarının önlem alınabilir olduğunun da inancında.

VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAK (Yeryüzü)

MRT, aile üyelerinin ve komşu yöre halkının görüş ve önerilerini dikkate alarak, proaktif çevre tedbirlerinin uygulanmasında gelecek nesillerin yaşanılabilir geleceğini tehlikeye atmamak adına; çevre kirliliğinin önlenmesi, vahşi yaşam, bio çeşitliliği ve su kaynaklarının korunması, doğaya daha az zararlı alternatif taşıma yollarının kullanılması, şirket içi plastik kullanımının azaltılması ve ekolojik dengenin daha sürdürülebilir kılınmasının kararlılığı içerisinde.

İLHAM KAYNAĞI OLMAK (Ürün, Yeni teknolojiler ve İnovasyon)

MRT sürdürülebilir maksimum üretim verimliliğini sağlamak için araştırma ve geliştirme çalışmalarına sürekli devam ediyor ve özel önem veriyor. MRT’nin hedefi, doğanın bize sınırlı olarak bahşettiği doğal kaynaklarımızdan maden ve mermeri, mühendislik bilimi ve tekniğinin gücünü kullanarak üretmek ve insanlığın kullanımına sunmaktır. Bu yüzden varlığı tespit edilen rezervleri, etkin ve verimli bir şekilde, heba etmeden yeryüzüne çıkarmak ve doğru şekilde dünya pazarına sunmak için çevreye duyarlı üretim prosesleri, ülke menfaatlerini gözeten üretim ve pazarlama politikaları geliştiriyor. Yeni teknolojinin sağladığı imkanlarla daha çevre dostu araçlara yatırım yaparak doğaya salınan karbon gazı miktarının düşürülmesi adına çalışmalar devam etmekte.

page1image23954864

“Sürdürülebilirlik vizyonuna sıkı sıkıya bağlı kalmak önceliğimiz . Bu bağlamda da bütün bu vizyonumuzu oluştururken Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) da esas aldığımız ana mihraklarımızdan bir diğeri. SKAlarla eşlenik yaklaşımımızla İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme (8); Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı (9); Eşitsizliklerin Azaltılması (10); Sorumlu Üretim ve Tüketim (12); İklim Eylemi (13) ve Amaçlar için Ortaklıkları (17) hedeflerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.”

“İMKANSIZI DENEMEYİ SEVİYORUZ!”