Hakkımızda

"Sürdürülebilirlik gayesiyle"

“Çevresel etkileri azaltmanın daha efektif yollarını bulmak için durmaksızın çalışıyoruz”

 

MRT Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, dünya çapındaki en verimli ekonomik maden ve göze hitap eden güzellikteki mermer rezervlerini ortaya çıkartıp çevresel etkiyi ve karbon ayak izini en aza indirgemek şartı ile işleterek ekonomiye kazandırmak için 2013 yılında kurulduk.

Son yıllarda Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli ülkelerindeki rezerv araştırmalarını eş zamanlı sürdürmeye, ayrıca Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde mermer ve maden işletmelerini çalıştırmaya devam ediyoruz. Bununla birlikte madenciliğin çevreye olan etkilerini azaltmak adına yeni yollar ve üretim teknikleri geliştirmek için çabalıyoruz.

MRT Ailesi olarak motivasyonumuzun sırrını rezervlerimizin eşsizliği, iş birliği içerisinde olduğumuz aile bireyleri odaklı çalışmalar yürütmemiz ve bölgelerinde lider konumda olan iş birlikçi aile bireyleri ile çalışma şansına sahip olmamızın getirdiği doğal kombinasyon oluşturuyor.

MRT sürdürülebilir maksimum üretim verimliliğini sağlamak için araştırma ve geliştirme çalışmalarına sürekli devam ediyor ve özel önem veriyor. MRT her bir iş birliği içerisindeki aile bireylerimizin iş ortağı olduğuna inanıyor, iş ilişkilerine ve iş birliği içerisindeki aile bireylerimizin başarısına büyük önem yüklüyor. MRT pazarlama stratejisini sürekli yeni iş birliği içerisindeki aile bireyleri aramak üzerine değil, mevcut iş birliği içerisindeki aile bireyleriyle birbirini besleyen uzun soluklu ilişkiler yaratarak birlikte büyümek üzerine kuruyor.

MRT İstanbul ofisinde günlük yönetimsel, finansal, muhasebesel ve ihracat operasyonlarını yöneten yetkin takım arkadaşları ile çalışıyor. Şirket ayrıca ocaklarında üretim ve satış operasyonlarını yöneten yetkin ve çok değerli takım arkadaşları istihdam ediyor. Bugün MRT Ailesi olarak, tüm çalışan aile bireyleri ve paydaşlarına saygı, iş güvenliği ve çevre politikalarına, rezerv geliştirme, ürün kalitesi ve iş birliği içerisindeki aile bireylerimizin hizmetleri konularına odaklanmış bulunmaktayız.

"Bir kültür bırakmak çabası"

*Misyonumuz
Rekabete Sürekli Hazır, Büyüme Potansiyeli Üst Düzeyde Olan, Kalite ve Müşteri Memnuniyeti Odaklı, Çevresel Etki ve Üretim Verimliği konusunda sürekli gelişen bir Değer Yönetmek.

*Vizyonumuz
Mermer ve Maden Dünyasında Farklılıklar Yaratarak Kalıcı Süreklilikler Sağlamak.

*Değerlerimiz
Çevresel Etkiler ve Karbon Ayak İzinin En Aza İndirgenmesi, Dürüstlük, Sadakat, Çıkar Çatışmasından Kaçınma, Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız, Kalite, Müşteri Memnuniyeti, Güvenilirlik, Saygı, Önce İnsan ve Çevre Sonra Madencilik anlayışlarının tüm MRT Ailesi tarafından benimsenmesini sağlamak.

Önce İnsan ve Çevre, Sonra Madencilik!

MRT sürdürülebilir maksimum çevre ve üretim verimliliğini sağlamak için araştırma ve geliştirme çalışmalarına sürekli devam ediyor ve özel önem veriyor. MRT Ailesi olarak hedefimiz, doğanın bize sınırlı olarak bahşettiği doğal kaynaklarımızdan maden ve mermeri, mühendislik bilimi ve tekniğinin gücünü kullanarak üretmek ve insanlığın kullanımına sunmaktır. Bu yüzden varlığını tespit ettiğimiz rezervleri, etkin ve verimli bir şekilde, heba etmeden yeryüzüne çıkarmak ve doğru şekilde dünya pazarına sunmak için çevreye duyarlı üretim prosesleri, ülke menfaatlerini gözeten üretim ve pazarlama politikaları geliştiriyoruz. İnsana ve MRT Aile üyelerine saygıya dayanan yönetim anlayışımızla onurumuzu ve kendimize olan saygımızı her şeyin üstünde tutarak tutarlı, dürüst ve güvenilir bir şirket olmayı temel ilkemiz kabul ediyoruz. MRT Ailesi olarak biz tüm madencilik operasyonlarımızı yürütürken ulusal ve uluslararası yasal çevre mevzuatları çerçevesinde, birçok çevre kazasının önlenebilir olduğunun, hiçbir işin doğal çevre ve canlı yaşamından daha önemli olmadığının ve hiçbir işin çevreyi ve insanı koruma ile ilgili tedbirler alınmadan başlanabilecek kadar acil olmadığının bilincinde olup, oluşabilecek çevre sorunlarının önlem alınabilir olduğunun da inancındayız. “Sürdürülebilirlik” vizyonunu sağlamak olmazsa olmazımız. Bu bağlamda, MRT olarak aile üyelerimizin ve komşu yöre halkının görüş ve önerilerini dikkate alarak, proaktif çevre tedbirlerinin uygulanmasında gelecek nesillerin yaşanılabilir geleceğini tehlikeye atmamak adına; çevre kirliliğinin önlenmesi, vahşi yaşam, bio çeşitliliği ve su kaynaklarının korunması, yeni teknolojinin sağladığı imkanlarla daha çevre dostu araçlara yatırım yaparak doğaya salınan karbon gazı miktarının düşürülmesi, doğaya daha az zararlı alternatif taşıma yollarının kullanılması, şirket içi plastik kullanımının azaltılması ve ekolojik dengenin daha sürdürülebilir kılınmasının kararlılığı içerisindeyiz.

"Hayal etmekle başlar her şey"

MRT Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak hedefimiz, doğanın bize sınırlı olarak bahşettiği doğal kaynaklarımızdan maden ve mermeri, mühendislik bilimi ve tekniğin gücünü kullanarak üretmek ve insanlığın kullanımına sunmaktır. Bu yüzden varlığını tespit ettiğimiz rezervleri, etkin ve verimli bir şekilde, heba etmeden yeryüzüne çıkarmak ve doğru şekilde dünya pazarına sunmak için çevreye duyarlı üretim prosesleri, ülke menfaatlerini gözeten üretim ve pazarlama politikaları geliştiriyoruz.

İnsana ve aile üyelerine saygıya dayanan yönetim anlayışımızla onurumuzu ve kendimize olan saygımızı her şeyin üstünde tutarak tutarlı, dürüst ve güvenilir bir şirket olmayı temel ilkemiz kabul ediyoruz.

Teknik kapasite ve bilgi birikimimiz ile ülkemiz madenciliğinin önde gelen şirketlerinden biri olmak, tecrübemizi genç nesillere aktarmak, yeni rezervler tespit ederek ve bunları doğru şekilde işleterek ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlamaya devam etmek için heyecanla çalışıyoruz.

“İmkansız” demeyi sevmiyoruz!