MRT Maden A.Ş. tarafından çalıştırılmak üzere değerlendirilmesini istediğiniz sahanın;

  • MRT Maden A.Ş. bu form ile bilerek ve isteyerek sağladığınız bilgileri toplamaktadır. MRT Maden A.Ş. paylaştığınız söz konusu bilgileri 3.Şahıslar ile hiçbir şekilde paylaşmayacağını ve tüm haklarını saklı tutacağını garanti eder.
  • MRT Maden A.Ş. fotoğraf içermeyen formları değerlendirmeye almayacaktır.
  • Lütfen tüm formu eksiksiz doldurunuz.

İş Güvenliği Politikası

AMAÇ KORUMAK DEĞİL, ÖNLEMEK !

MRT Maden A.Ş. tüm konsantrasyonunu işçilerini ve çalışanlarını iş kazalarından korumak üzerine değil, iş kazalarının hiç olmamasını sağlamak, iş kazalarını önlemek ve riski sıfıra indirgemek, riski yok etmek üzerine yoğunlaştırmış bir topluluktur.

İstatistiklere bakıldığında Türkiye iş kazalarında maalesef en önde gelen ülkeler arasında yer almaktadır. Söz konusu bu istatistikler birçok insana nerde bu Devlet? dedirtmektedir. Serbest piyasa ekonomilerinde devletin rolü nettir. Devlet, düzenleyici ve denetleyici olacak. Devlet düzenlemelerde eksik, denetimlerde yetersiz kalmış olabilir.

Ancak biz yöneticiler önce kendimiz daha sonra işçilerimiz üzerinde iş güvenliği ve can güvenliği özbilincini mutlaka oluşturmak ile yükümlüyüz.

Bir zihniyet sorunuyla karşı karşıya olduğumuzu görmekteyiz Kazaları incelediğimizde çoğu kazada, ihmal olduğunu görüyoruz. Burada yapılması gereken, biz iş verenlerden başlayarak her kademeden yönetici ve işçilerimiz dahilinde bir özbilinç yaratma ve eğitim seferberliğidir. Eğitim konusunda, bilinçlendirme konusunda, deneyim ve bilginin paylaşılması konusunda ciddi çaba sarf edilmesi gerekiyor. Bununla birlikte Devletin daha etkin bir denetim yapması tabi ki gerekiyor. Diğer taraftan da başarılı uygulamalar da mutlaka örnek teşkil etmesi adına ön plana çıkarılmalı ve ödüllendirilmeli.

En büyük sorun zihniyet sorunudur. Özbilinç özbilinç özbilinç! Bizler halen kırmızı ışıkta durması gerekirken geçen, emniyet kemerini takmadan araba kullanan özbilinci düşük bir toplumuz. İş güvenliği konusunda özbilinci yaratılmamış, olgunlaştırılmamış bir toplumuz. Her şeyin başı eğitim! Özbilinç eğitimle yaratılır! Devlet denetimlerde eksik de kalsa, düzenleme getirmese dahi bizler özbilincimiz ve iş güvenliği kültürümüz ile tüm önlemlerimizi almalıyız, almak ile yükümlüyüz! Suç bizlerin ve yüz yıldır süre gelen özbilinç eksikliğini giderememiş eğitim sistemimizindir!

Aşağıda İş Güvenliği Politikamıza sadece ana hatlarıyla değiniyorum;

Maden ocaklarımız çalışanlarımızın sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmayacak şekilde planlanır ve işletilir. Maden ocaklarımızda yapılacak her türlü çalışma, yetkili mühendislerimizin nezareti ve sorumluluğu altında yapılır. Özel riski bulunan işler yalnızca bu işler ile ilgili özel eğitim alan ehil işçiler tarafından ve talimatlara uygun olarak yapılır. Tüm güvenlik talimatları işçilerimizin anlayacağı şekilde hazırlanmaktadır.

Tüm maden ocaklarımızda yeterli ilk yardım donanımı sağlanır ve yılda en az iki defa olmak üzere düzenli olarak gerekli tatbikatlar yapılır.

İşçilerimizin günlük çalışma sürelerine azami dikkat edilmektedir.

İşçilerimizin haftalık izinlerini düzenli kullanması ve yeterince dinlenmesinin sağlanmasına büyük önem verilmektedir.

MRT Maden A.Ş. bir tehlike anında tüm işçilerin çalışma yerlerini en kısa zamanda ve güvenli bir şekilde terk edebilmeleri için uygun kaçış ve kurtarma araçlarını sağlar, kullanıma hazır bulundurur ve gerekli tatbikat ve eğitimleri düzenli aralıklar ile uygular.

Tüm maden ocaklarımızda işçilerimiz arası haberleşme ve iletişim sistemleri aktif halde çalışmaktadır.

Tüm çalışanlarımız iş yerinde sağlık ve güvenlikle ilgili alınması gereken tedbirler hakkında düzenli olarak bilgilendirilir ve eğitilir.

Tüm çalışanlarımız işe girişlerinde ve işin devamı süresince periyodik olarak sağlık kontrolü ve gözetiminden geçirilir.

Tüm maden ocaklarımızda nezaretçi görevini üstlenen mühendislerimiz tarafından işçilerimizin ve temsilcilerinin iş güvenliği ve değişen ocak içi riskler konusunda görüşleri düzenli olarak alınır ve üst yönetim ile paylaşılır, uygulamaya konur.

Tüm maden ocaklarımızda havalandırma, tahkimat, nakliyat, gaz, toz, ergonomi, gürültü ve titreşim risk faktörlerinin sıfır risk teşkil etmesi sağlanır.

Özellikle doğal taş ocaklarımızda mermer tozu ve gürültü probleminin uzun dönemde işçi sağlığını tehtid etmemesi açısından söz konusu iş güvenliği aparatlarının kullanımına büyük önem verilmektedir.

Bütün işletmelerimizde taş, toprak, cevher maddelerinin kayma ve düşmelerini önlemek üzere uygun ve yeterli kademe ve/veya tahkimat yapılır, düzenli kontrolleri sağlanır.

Tüm çalışanlarımıza tüm iş güvenliği malzemeleri eksiksiz teslim edilir ve eksiksiz uygulanması sağlanır.

Tüm maden ocaklarımızda iş güvenliği mevzuatı eksiksiz olarak uygulanmaktadır, kontrolleri günlük olarak sağlanmaktadır.

Tüm ocaklarımızda risk analizleri planlaması yapılmakta ve önlemler konu raporlara göre zaman zaman modifiye edilmektedir.

Tüm ocaklarımızda iş güvenliği üzerine oluşturulan “genel hükümlere” kayıtsız şartsız dikkat edilmektedir.

Tüm ocaklarımızda çalışan maden mühendislerimiz, teknik ve daimi nezaretçilerimiz ve doktorlarımız haricinde şirket dışından danışmanlık, risk analizi ve teknik iş güvenliği desteği alınmaktadır.

Tüm çalışan personelimiz kendi sorumluluğu dışındaki işlere müdahale etmeyecek şekilde eğitilmektedirler.

Tüm mermer ocaklarımızda kullanılmakta olan tel kesme makineleri ve boncuk tel aparatları kesilecek taştan numune alınıp test edilerek bizler için özel olarak üretilmektedir.

MRT Maden A.Ş. Türkiye Maden Sektörü’nde işçilerini elmas tel kopma kazalarından korumak için özel hafiflikte(800gr) kurşun geçirmez yelek ürettiren ve düzenli kullanımını sağlayan ilk maden şirketidir.

MRT Maden A.Ş. üst yönetimi olarak her hafta ocaklarımızda işçilerimizle toplanmakta ve can güvenliğimiz adına özbilinç geliştirmek üzere sohbet toplantıları gerçekleştirmekteyiz.

Önce iş güvenliği! Önce can! Önce insanoğlu!

Sistematik bir biçimde, mekanize, medeni, pozitif çalışma koşulları ile ölümlerin olmadığı, iş kazalarının mümkün olan en aza indirgendiği bir ortamda yapacağımız üretimler dahilinde ülkemize sürdürülebilir katma değer yaratmaya devam etmek dileğimle.

Saygılarımla,

 

Mert Emiroğlu

Y.K. Başkanı