İK

İş Politikası

*Nitelikli iş gücü yaratma,

*Çalışanların gelişimine maddi/manevi yatırım,

*Güçlü ve verimli organizasyon yaratma,

*Motivasyon ve bağımlılığı arttırma,

*Çalışanlar arası sinerjiyi üst düzeyde tutma,

*Çalışanların performanslarını objektif değerlendirme,

*Farklı bakış açılarına saygı,

*Benmerkezci değil, paylaşımcı yönetim