MRT Maden A.Ş. tarafından çalıştırılmak üzere değerlendirilmesini istediğiniz sahanın;

  • MRT Maden A.Ş. bu form ile bilerek ve isteyerek sağladığınız bilgileri toplamaktadır. MRT Maden A.Ş. paylaştığınız söz konusu bilgileri 3.Şahıslar ile hiçbir şekilde paylaşmayacağını ve tüm haklarını saklı tutacağını garanti eder.
  • MRT Maden A.Ş. fotoğraf içermeyen formları değerlendirmeye almayacaktır.
  • Lütfen tüm formu eksiksiz doldurunuz.

安全生产政策

保护不是目的,重在预防!

MRT矿业公司并不以在工作事故中保护工人和员工为目的,而是竭尽全力致力于确保工作事故不发生、预防事故以及完全消除风险,是一个专注于风险管理的社团。

统计数据表明,土耳其在工作事故方面,很不幸地处于各国前列。这些统计数据让很多人产生质疑:政府的管理到哪儿去了?在自由市场经济中,政府的角色很明显,应该是组织者和监督者。然而政府在组织和监督中可能都没有起到充分的作用。

然而,作为管理者,我们有责任首先让自己、然后让工人在安全生产和生命安全方面建立安全意识。

大家看到,我们正面临着心态的问题。通过研究所发生的各项事故,我们看到的是忽视。需要做的工作就是,我们作为业主,要从我做起,在各级管理者和工人当中,创建自我意识,进行教育。在教育方面,在提高认识方面,在分享经验和知识方面,需要做出巨大的努力。与此同时,政府当然也需要进行更有效的监督。在另一方面,成功的做法也一定要作为模范进行表彰和奖励。

最大的问题就是心态的问题。自我意识,自我意识,自我意识!我们仍然处于一个闯红灯、开车不系安全带这样一个自我意识低下的社会中。我们的社会在安全生产方面,自我意识还尚未建立、还远未成熟。任何事的开始都是教育!自我意识可以通过教育来创造!即使政府的组织和监督不足,我们也必须建立自我意识和安全生产的文化,并采取所有的预防措施。错误就在于百年来我们都没有一个能够解决自我意识缺乏问题的教育体系!

下面我只概述一下我们的《安全生产政策》:

各矿井应以不损害员工的健康和安全为前提进行规划和经营。矿井中将要从事的任何工作,都应在合格工程师的指导和监督下完成。有特殊危险的工作只能由经过专门培训的工人、根据相关要求来完成。所有的安全说明都以工人可以理解的方式准备好。

所有矿井配备足够的急救设备,每年至少提供两次必要演习。

遵守工人的日工作时限。

重视工人定期休周假,让工人得到足够的休息。

MRT矿业公司给所有工人和员工提供在面临危险时能在最短时间内安全逃生并得到救援的各种工具,工具可随时使用,并定期进行必要的演习和培训。

所有矿井中,工人间联系和通讯系统都正常运转。

所有员工都在工地定期接受健康和安全措施情况通报和培训。

所有员工在进入工作时、进行工作中定期进行健康检查和追踪。

所有矿井中担任监管职责的工程师,在安全生产和矿井内风险变化方面,定期收集工人和代表的意见,向高级管理层传达,并采取相应措施。

所有矿井中因通风、防御工事、运输、煤气、粉尘、人体工程,噪音和振动等引起风险都降低为零。

特别是天然石材矿井中,为不让大理石粉尘和噪音问题长期威胁工人的健康,高度重视使用安全生产设备。

所有的工作中,为防止石头、泥土、矿石材料滑塌,进行适当和充分的定形和/或加固,定期检查。

给所有员工完全交付所有安全设备,并提供全面实施的条件。
在所有矿井中充分实施安全生产条例,每天进行检查。

所有矿井中进行风险分析计划,根据报告对于预防措施进行不断改进。

所有矿井中形成的安全生产“一般规定”坚决无条件的实施。

除了我司各矿井中工作的工程师、技师、常务监督员和医生之外,我司还得到外部咨询、风险分析和安全技术支持。

所有员工都受过培训,不干涉职责之外的事务。所有大理石矿井中正在使用的钢丝切割机器和胎圈钢丝设备,都是采取要切割的石材样品,经过测试后,为我司而专门制造的设备。

在土耳其矿业同行业中,MRT矿业公司是为了在金刚石绳断裂事故中保护工人,第一个特制800克轻防弹背心并确保此防护定期使用的企业。

MRT矿业公司高层管理人员每周在矿井中与工人会面,开展提高生命安全自我意识的会谈。

安全第一!生命第一!以人为本!


我们致力于系统地建立一个机制和文明,以积极的工作条件,消除死亡,尽量减少工作事故,希望在这样的环境中,我们的生产会为国家继续创造可持续附加值。

向大家致以敬意,

 

迈尔特·埃米尔奥路

董事会主席